Thursday 24 September 2015

Devi Mahatmyam


DEVI MAHATMYAM
DEVI ARGALA STHUTHI
(The fountain of prayer to the Goddess)
1. Jayanthi mangala kali bhadrakali kapalini,
Durga kshama shiva dhathri swaha swadha namosthuthe.
Salutations to you who is Jayanthi, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini, Shiva, Dhathri, Swaha and Swadha.
2. Madhukaidabha vidhravi, vidhathru varadhe nama,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.
Hey goddess who killed Madhu and Kaidabha and who gave boons to Brahma, give me looks. Give me victory, give me fame and destroy my enemies.
3. Mahishasura nirnasa vidhathri varade nama,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi
Hey Goddess who killed Mahishasura and who gave boons,. give me looks. Give me victory, give me fame and destroy my enemies.
4. Vandidhamgriyuge, devi, devi sowbhagya dhayini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.
Hey Goddess who has a feet which is worshipped by Gods like Brahma and Goddess who gives all luck, give me looks. Give me victory, give me fame and destroy my enemies.
5. Raktha Bheeja Vadhe, devi, Chanda Munda Vinasini,
Roopam dehi, jayam dehi yaso dehi, dwisho jahi.
Hey Goddess who killed Raktha Bheeja, Hey Goddess who killed Chanda and Munda, give me looks. Give me victory, give me fame and destroy my enemies.

(to be contd.....)